Rekonstrukcja rakiety V-2

Okop obserwacyjny

Fragment torów

Kapliczka w Woli Ocieckiej

Barak obozowy

Fragment ogrodzenia

Fragment ogrodzenia

Gabloty informacyjne