Deklaracja dostępności Parku Historycznego Blizna

Park Historyczny Blizna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.parkhistorycznyblizna.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona nie posiada następujących ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową,
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Widoczny fokus

 

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jadwiga Łomnicka
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 22-33-134

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu nie jest możliwe, powinno nastąpić to w jak najkrótszym możliwym terminie.

Za rozpatrywanie uwag, wniosków i skarg odpowiada: Jadwiga Łomnicka Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce

Skargi, odwołania i wnioski można składać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres:

 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce, Kamionka 69, 39-122 Kamionka
 • E:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 17 22-33-134

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Park Historyczny nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Na terenie Parku Historycznego Blizna dostępne są ścieżki utwardzone, które pozwalają na przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. Dostęp do niektórych eksponatów oraz części muzeum jest ograniczony poprzez brak podjazdów.
 • Toaleta na zewnątrz jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem znajduje się parking, na którym są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, z parkingu na teren Parku prowadzi utwardzona droga, która jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Na teren Parku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w Alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona internetowa

Aplikacja mobilna

 • BRAK